Hướng dẫn cách đơn giản giúp tạo ví Litecoin trên máy tính

Nhập địa chỉ người nhận vào, label để ghi vào sổ nhật kí block chain của . Amount là tổng số tiền muốn gửi… tương tự như bitcoin.

ĐẦU TIÊN CÁC BẠN VÀO LITECOIN.ORG TẢI PHẦN MỀM TƯƠNG THÍCH VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH CỦA BẠN. Ở ĐÂY TÔI DÙNG WINDOW NÊN TÔI TẢI BẢN DÀNH CHO WINDOW, SAU KHI TẢI VỀ BẤM VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ CÀI ĐẶT.

Bấm Next
Chọn ổ đĩa cài đặt, nên chọ ổ D hoặc ổ E. Rồi bấm Next.
Bấm Install
Bấm Next
Bấm Finish là hoàn tất việc cài đặt.
Chạy chương trình
Nhìn vào các bạn thấy quá trình load file .dat của litecoin có vẻ nhẹ hơn, các bạn cứ để nó chạy cho đến khi tải hoàn toàn dữ liệu về, vì nó cần ghi money lên file .dat Bấm vào Receive để lấy địa chỉ wallet của bạn.
Mặc định nó tạo cho tôi địa chỉ “LaP6pxbQfcfeeYKbnzADaggUJxNtH9a9w3” Để gửi tiền cho người khác các bạn bấm vào Send.
Nhập địa chỉ người nhận vào, label để ghi vào sổ nhật kí block chain của Litecoin. Amount là tổng số tiền muốn gửi… tương tự như bitcoin.
Hướng dẫn cách đào Litecoin :
– Đầu tư đào Litecoin Online thì mua has của hashflare.io.
– Hoặc đào Litecoin Free Online

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *