This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

5 đồng tiền điện tử tốt nhất mà bạn nên đầu tư dài hạn

Litecoin cũng đang nhận được sự quan tâm của các tổ chức và các sàn giao dịch lớn, vậy nên trong tương lai nó sẽ

Hướng dẫn cách đơn giản giúp tạo ví Litecoin trên máy tính

Nhập địa chỉ người nhận vào, label để ghi vào sổ nhật kí block chain của Litecoin. Amount là tổng số tiền muốn gửi… tương

Đồng tiền Litecoin là gì

Litecoin cũng có block chain riêng, wallet phổ biến nhất hiện nay của Litecoin là Litecoin-Qt, nó chạy được trên window, linux, Mac. Litecoin là

Top 10 đồng tiền điện tử đang dẫn đầu thị trường

Litecoin đã không nhìn thấy một sự tăng trưởng đáng kể nào từ khi giá Bitcoin tăng và giá mỗi LTC là khoảng $ 3,80.

Ethereum Classic nhận được nhiều quan tâm và chính sách mới

Các nhà đầu tư nên lưu ý về đề xuất thay đổi ETC của chính sách tiền tệ, bản gốc được thừa kế từ ETH

Đồng Ethereum Classic là gì

Một khó ngã ba để trả lại tiền sẽ tiếp tục quản lý và hệ thống pháp luật ra khỏi cuộc tranh luận: mớ hỗn

Liệu Ethereum Classic có thể vượt mặt ETH?

Hiện nay, vốn hóa thị trường của ETC đứng ở khoảng $ 94m, ít hơn 15% của ETH, mà đứng ở mức hơn $ 680m,

Ethereum Classic: Kế hoạch thay đổi là chính sách tiền tệ ETC

Bằng cách tăng sự an toàn của mạng, một chính sách tiền tệ thích hợp gián tiếp nuôi dưỡng mạng, cung cấp một nền tảng

Ethereum Classic: sẽ có tối đa 230 triệu đơn vị ETC được tạo ra

Kế hoạch cho “chính sách tiền tệ” đã hình dung ra một giới hạn được thực hiện, với một mắt để bắt đầu phát hành

Zcash giá đã giảm xuống ở mức 40

Tuy nhiên, giá cả tiền tệ kỹ thuật số nhanh chóng giảm, cuối cùng rơi xuống 48 BTC ngày hôm đó. Giá Zcash (ZEC) nhích

Giá đồng Zcash cuối cùng đã có thể trở về trạng thái ổn định

Vậy nguyên nhân nào làm cho ZEC lại rớt giá thảm như vậy? Zcash là gì? Sau hơn hai tháng ra mắt với cái giá

Ethereum và Zcash sẽ được kết nối với nhau

Ý tưởng sử dụng các yếu tố Zcash để che khuất bản chất của giao dịch ethereum đã được khám phá trong quá khứ, tạo


Thị Trường Bitcoin – Tiền Bitcoin – Đầu Tư Bitcoin – Mua Bán Bitcoin