litecoin được lập ra bởi ai

Đồng tiền Litecoin là gì

Litecoin cũng có block chain riêng, wallet phổ biến nhất hiện nay của Litecoin là Litecoin-Qt, nó chạy được trên window, linux, Mac. Litecoin là